Πρόγραμμα e-λιανικό: Eshop με επιδότηση ΕΣΠΑ έως 5.000€

Το πρόγραμμα e-λιανικό απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσης λιανικού εμπορίου που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Οι αιτήσεις για Κατασκευή Eshop με 100% Επιδότηση ΕΣΠΑ ξεκινάνε στις 22 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται στις 24 Μαρτίου.

Η απόφαση για την δράση δημοσιεύτηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2021 και οι βασικές προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
  • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
  • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,
  • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

Πώς γίνεται η ένταξη στο πρόγραμμα;

Σας ενημερώνουμε για όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονται και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για εσάς, από την αίτηση έως και την ολοκληρωμένη παράδοση του eshop!

Υπάρχουν έξοδα για την διαδικασία;

Δεν υπάρχει κανένα κόστος για εσάς. Η διαδικασία ενημέρωσης, συλλογής δικαιολογητικών, αίτησης και υλοποίησης του eshop γίνεται από εμάς και καλύπτεται 100% από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

100% Κάλυψη του Κόστους

Η επιδότηση ΕΣΠΑ θα καλύψει σε ποσοστό 100% όλα τα έξοδα για την κατασκευή, υποστήριξη και φιλοξενία του νέου σας e-shop, ακόμα κι αν έχετε ήδη e-shop και θέλετε να δημιουργήσετε νέο!

Δείτε το PDF

Για περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

*Το άρθρο ενημερώθηκε 13/02/2021

You cannot copy content of this page