fbpx

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Των υπηρεσιών της Glocal Digital Agency

1. Εισαγωγή

1.1 Η Glocal Digital Agency, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία, είναι ένα διαδικτυακό γραφείο διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας και μάρκετινγκ που δημιούργησε η Εταιρία GDMS Glocal Destination Marketing Services LTD, που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, με αριθμό εγγραφής HE383130. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.glocaldms.com καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία.

1.2 Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.glocaldms.com θα αναφέρονται στο εξής ως «Πελάτης», ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

2.1 Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα από τα επίσημα ηλεκτρονικά καταστήματα της Εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή χρησιμοποιούνται με κατάλληλη άδεια χρήσης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, λήψη, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3. Ευθύνη Εταιρίας

3.1 Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι οποιοδήποτε υλικό που αποστέλει στην Εταιρία ή που θα μεταφορτώνεται στον server φιλοξενίας από τον ίδιο ή από την Εταιρία εκ μέρους του, έχει την συγκατάθεση του και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για αυτό. Η Εταιρία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη έπειτα από αίτημα του Πελάτη για τεχνική υποστήριξη ή εάν χρειαστεί να διενεργηθεί κάποιος έλεγχος ή έπειτα από αίτημα των αρχών σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας και τη Δήλωση Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων..

3.2 Η Εταιρία γνωστοποιεί με email στον Πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) της ιστοσελίδας του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών και πληροφορίες για τη διαχείριση των υπηρεσιών του.

3.3 Η Εταιρία θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση,να παρέχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται αμιγώς με υπηρεσίες digital marketing (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη). Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία δεν έχει ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα των οδηγιών υποστήριξης που θα δοθούν στον Πελάτη

3.4 Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

3.5 Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών.

3.6 Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

3.7 Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στις ιστοσελίδες και e-shop που συντηρεί ή στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των CMS, Plugins, Themes, Plesk Control Panel, PHP, MySQL, ASP.NET, Perl, Zend, Ioncube κλπ. Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, είναι αποκλειστική υποχρέωση του Πελάτη ειδικά σε περιπτώσεις που προκύπτουν περιστατικά ασφαλείας που θα θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της υποδομής και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του ειδικά με ενημερώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια (security updates) τον κώδικα PHP, MySQL Queries, ASP.NET κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρίας και να μην τους θέτει σε κίνδυνο. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του Πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας.

3.8 Η Εταιρία κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Τα αντίγραφα αυτά αποθηκεύονται καθημερινά έως και 14 ημέρες πριν την σημερινή ημερομηνία. Έξτρα μηνιαία αντίγραφα λαμβάνονται την 15η, ημέρα κάθε μήνα και διατηρούνται για ένα έτος. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων. Το αντίγραφο ασφαλείας που τηρεί ο Πελάτης θα πρέπει να μεταφορτώνεται στον προσωπικό υπολογιστή του Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει ανάκτηση αρχείων, η Εταιρία θα παραδώσει τις υπηρεσίες / προϊόντα μέσα σε λίγα λεπτά από την στιγμή της εξόφλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της φύσης της υπηρεσίας, η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει μερικές ώρες ή ημέρες. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διαδικασία restore από backup ενδέχεται να αλλοιώσει το περιεχόμενο του site ή να το επαναφέρει σε προηγούμενη έκδοση. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών backup / restore στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

3.9 Η Εταιρία έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση ή αίτημα των αρμόδιων αρχών θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες για επιβολή του νόμου και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν την ιστοσελίδα, τον χώρο, τα αρχεία, τα e-mail και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρίας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Πελάτη.

3.10 Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

3.11 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία μπορεί να προσαρμόζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει προς τον Πελάτη μέσω τρίτων προμηθευτών, βάσει των τρεχουσών προδιαγραφών του εκάστοτε προμηθευτή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στον Πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών – Service Level Agreement (SLA)

Η παρούσα συμφωνία περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας για τις υπηρεσίες της Εταιρείας και στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι προσδοκίες και οι ανάγκες τόσο του Πελάτη όσο και της Εταιρείας καθορίζονται με σαφήνεια. Αυτή η συμφωνία παραμένει σε ισχύ μέχρι να αναθεωρηθεί και θα επανεξετάζεται τουλάχιστον ετησίως από την Εταιρεία.

Ορισμοί

Το συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών (SLA) αποτελεί εγγύηση και περιγράφει τι καλύπτεται σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα διαφόρων ειδών σε ένα έργο / project.

 • Ένα “Έργο / Project ” μπορεί να είναι ένα brand, ιστότοπος, γραφικό, διαφημιστική καμπάνια, ανάπτυξη λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία και στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ.
 • “Επίπτωση” είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση κατά την οποία είτε η Εταιρεία είτε ο Πελάτης ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι ρεαλιστική η εκτέλεση του μέρους της σύμβασης από το άλλο μέρος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν αφορά αποκλειστικά: αδυναμία έγκαιρης απάντησης σε κλήσεις ή email, εκτός από προηγούμενη συμφωνία με την Εταιρεία.
 • Η λέξη “σύμβαση” όπως εμφανίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, η οποία θα βασίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών (SLA).

Επικοινωνίες και Αιτήματα

Παρότι προσπαθούμε να απαντάμε άμεσα σε κάθε επικοινωνία, εντούτοις ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα προκύπτει μια μικρή καθυστέρηση στις απαντήσεις μας μέσω email και για αυτό ζητάμε την κατανόηση σας.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι κλήσεις υπόκεινται σε χρόνο απόκρισης 24 ωρών (εκτός εάν θεωρούνται επείγον όπως περιγράφεται παρακάτω). Προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες που έχει υποσχεθεί σε όλους τους Πελάτες της, οι τελευταίοι πρέπει να προγραμματίσουν τις ανάγκες τους εκ των προτέρων, ώστε να συμφωνήσουν για μια ημερομηνία παράδοσης που να ταιριάζει και στα δύο μέρη. Μετά την ανάλυση του αιτήματος του Πελάτη, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Πελάτη για την επόμενη πιθανή ημερομηνία παράδοσης. Ένα αίτημα που δεν μπορεί να περιμένει για αυτό το χρονικό διάστημα θα υπόκειται στην αυξημένη ωριαία χρέωση που αναγράφεται στα τέλη.

Η Εταιρεία σχεδιάζει έργα και χρονοδιάγραμμα σε εβδομαδιαία βάση. Για να σεβαστούμε τις ανάγκες σας και τις προηγούμενες δεσμεύσεις μας, επικοινωνήστε μαζί μας τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα και ιδανικά 1 έως 2 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που θέλετε να έχετε κάποιο project έτοιμο. Για την κατασκευή και ανάπτυξη ιστοτόπων ή ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι προθεσμίες είναι σαφώς μεγαλύτερες, για αυτό παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τουλάχιστον 2 με 3 μήνες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης

Κατά την υποβολή ενός αιτήματος, ο Πελάτης πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα βασικά στοιχεία, ιδανικά σε ένα μόνο email ή αρχείο:

 • Επιθυμητή ημερομηνία και/ή απόλυτη προθεσμία
 • Τον Προϋπολογισμό ή αριθμό προβλεπόμενων ωρών
 • Πλαίσιο του αιτήματος, ανάγκη, στόχοι
 • Λίστα απαιτούμενων λειτουργιών
 • Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές
 • Παραδείγματα, παραπομπές, συγκρίσιμα

Είναι ευθύνη του Πελάτη να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ΠΡΙΝ την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας. Η έλλειψη στοιχείων ή πληροφοριών θα προκαλέσει αναγκαστικά καθυστερήσεις και μερικές φορές την ανάγκη επιπρόσθετης εργασίας (περισσότερες ώρες). Βεβαιωθείτε ότι θα παρέχετε σαφείς οδηγίες, σε ένα μόνο email, με σχετικό(α) συνημμένο(α) (.zip). Είναι επίσης σκόπιμο και προτιμητέο να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία κοινόχρηστου φακέλου του Google Drive για να συγκεντρώνετε ότι υλικό έχετε για διαμοιρασμό με την Εταιρία.

Μόνο αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου θα ληφθούν υπόψη και θα προγραμματιστούν εγκαίρως. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ανταποκρίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας SLA σε άτυπα αιτήματα που θα λαμβάνει μέσω Facebook ή Instagram (προσωπικά).

Σύμβαση

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα SLA ισχύουν για όλους τους Πελάτες εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς. Δεν ισχύουν άλλοι συμβατικοί όροι εκτός εάν έχει προσκομιστεί ειδική γραπτή συμφωνία. Σε περίπτωση ασάφειας μεταξύ αυτών των όρων και προϋποθέσεων και των όρων που έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπερισχύουν. Αυτό το SLA θα σταλεί με email μαζί με κάθε προσφορά μέσω αντίστοιχου συνδέσμου. Με την αποδοχή οποιασδήποτε προσφοράς μας, ο Πελάτης συμφωνεί επίσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα SLA. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κατά καιρούς και είναι ευθύνη του Πελάτη να επισκέπτεται ανα τακτά χρονικά διαστήματα αυτή την σελίδα για να ενημερώνεται.

Προσφορά, εκτίμηση και κόστος

Η Εταιρεία θα παρέχει στον Πελάτη αρχικές εκτιμήσεις για το έργο που τον ενδιαφέρει κατόπιν αιτήματος του. Αυτές οι εκτιμήσεις θα είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες με βάση ένα σύνολο αρχικών εννοιών και έναν υποδεικνυόμενο αριθμό αναθεωρήσεων. Ωστόσο, το τελικό ποσό του έργου μπορεί να διαφέρει από την αρχική εκτίμηση. Μια ανεπίσημη εκτίμηση, σε αντίθεση με μια προσφορά, είναι χρήσιμη όταν το πραγματικό ποσό του έργου δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύλογα ή με ακρίβεια στην αρχή. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης θα ενημερωθεί για τη φύση της προσφοράς που του παρέχεται.

Εργασίες που ζητούνται να εκτελεστούν από τον Πελάτη πέραν της αρχικής εκτίμησης και συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης μιας αλλαγής στις υποβληθείσες προδιαγραφές, θα υπόκεινται σε επιπρόσθετες χρεώσεις οι οποίες θα επιβεβαιωθούν με τον Πελάτη μέσω email πριν από την έναρξη αυτών των εργασιών. Τα κόστη εργασιών θα υπολογίζονται με ωριαία χρέωση ή εφάπαξ ανάλογα με τη συμφωνία, είτε κατά τη στιγμή της πραγματοποίησής τους είτε με την πλήρη ολοκλήρωση ενός έργου.

Όλες οι προσφορές, οι εκτιμήσεις, οι σημειώσεις και άλλα έγγραφα ή αρχεία που κοινοποιούνται μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη είναι εμπορικά απόρρητα και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.

Οι προσφορές έχουν ισχύ συνήθως 14 ημέρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετική ημερομηνία στην προσφορά.

Οποιαδήποτε προκαταβολή εξοφλείται άμεσα με την παραλαβή του αντίστοιχου παραστατικού, με το υπόλοιπο να εξοφλείται κατά την ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή του τελικού τιμολογίου.

Έναρξη εργασιών

Ο Πελάτης συμφωνεί να παρέχει γραπτή έγκριση της πρότασης/προσφοράς μέσω email πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ως δήλωση συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας σχετικά με την εργασία που περιγράφεται στην εν λόγω πρόταση/προσφορά. Η έγκριση/αποδοχή μέσω email αποτελεί και την υπογραφή της εκ μέρους του Πελάτη.

Χρήση τρίτων μερών

Η Εταιρεία, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος του Πελάτη και, άμεσα ή μέσω μεσάζοντα, να ζητήσει από άλλον ανάδοχο ή/και προμηθευτή («Τρίτο(α) Μέρος(-α)») να εκτελέσει ορισμένες πτυχές του έργου. Η Εταιρεία θα πληρώσει τα έξοδα τέτοιων Τρίτων μερών κατόπιν συμφωνίας με τον Πελάτη και στη συνέχεια θα τα χρεώσει στον Πελάτη. Η Εταιρεία θα λάβει όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να επιλέξει και να δώσει οδηγίες στο τρίτο μέρος. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν θα έχει κανέναν έλεγχο στις δραστηριότητες τρίτων μερών και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Πελάτη από αυτά τα τρίτα μέρη ή για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην εργασία ή στα προϊόντα τους. (π.χ. χρόνοι παράδοσης).

Παραλλαγές

Η αξία της εργασίας που συμπεριλαμβάνεται σε μια προσφορά και παραλείπεται (δεν έχει παραδοθεί) θα αξιολογηθεί ανεξάρτητα και το κόστος θα αφαιρεθεί από το τελικό ποσό του έργου. Οι εργασίες πέρα από αυτές που αναφέρονται  στην αρχική εκτίμηση της προσφοράς θα αξιολογηθούν ανεξάρτητα και το κόστος θα προστεθεί στο τελικό άθροισμα του έργου.

Υπηρεσίες branding και γραφιστικής

Για όλες τις υπηρεσίες γραφιστικής που περιλαμβάνουν έντυπα και γραφικά web, υπολογίζεται μια προσφορά και υποβάλλεται στον Πελάτη. Εάν απαιτούνται αλλαγές σε ένα έργο μετά την πληρωμή του οφειλόμενου τιμολογίου, οι πρόσθετες χρεώσεις θα επιβεβαιωθούν με τον Πελάτη και ο Πελάτης θα χρεωθεί για την επιπρόσθετη εργασία που θα χρειαστεί να εκτελεστεί. Μετά την αρχική συζήτηση για τον προσδιορισμό του brand, θα εκδοθεί μια εκτίμηση στον Πελάτη που θα περιγράφει λεπτομερώς την κατανόηση της θέσης του Πελάτη από την Εταιρεία, την κατεύθυνση σχεδιασμού (όπως συζητήθηκε) και το εκτιμώμενο κόστος. Εάν ο πελάτης ζητήσει εκτενείς αλλαγές και τροποποιήσεις που είναι εκτός της εγκεκριμένης συμφωνίας, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετες χρεώσεις. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για αυτά τα πρόσθετα έξοδα μέσω e-mail πριν από την έναρξη των πρόσθετων εργασιών.

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Για όλες τις υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων, ανάπτυξης ιστοσελίδων, προγραμματισμού, φιλοξενίας, συντήρησης CMS και κάθε άλλου είδους υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ, υπολογίζεται μια εκτίμηση και στη συνέχεια υποβάλλεται στον Πελάτη. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και αναβαθμίσεις που υπερβαίνουν τις αρχικές προδιαγραφές και εκτιμήσεις, αυτές θα θεωρηθούν πρόσθετες δαπάνες και θα υποδεικνύονται αναλόγως. Τα είδη και οι υπηρεσίες που προστίθενται στις προδιαγραφές του έργου ΜΕΤΑ την αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη ενδέχεται να επιβαρύνονται με πρόσθετες χρεώσεις. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα ενημερωθεί για αυτές τις πρόσθετες χρεώσεις μέσω email πριν από την έναρξη των εργασιών.

Λάβετε υπόψη ότι στη φύση της ανάπτυξης ενός ιστότοπου, το εύρος εργασίας συχνά αυξάνεται καθώς προχωρά το έργο. Έχοντας αυτό κατά νου, οι αρχικές προδιαγραφές και οι εκτιμήσεις υπόκεινται σε αλλαγές και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία ενθαρρύνει όλους τους Πελάτες να συμπεριλάβουν ένα επιπρόσθετο ποσό στον προϋπολογισμό του διαδικτυακού τους έργου για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών και σχετικών δαπανών. Η Εταιρεία θα ενημερώσει και θα συζητήσει τυχόν αλλαγές στις προδιαγραφές ή το κόστος με τον Πελάτη μέσω e-mail, πριν από την έναρξη των πρόσθετων εργασιών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει μια ημερήσια τιμή για τη σύνταξη ή την εισαγωγή κειμένου σε έναν ιστότοπο, εκτός εάν περιλαμβάνεται στην προσφορά.

Η Εταιρεία θα προσφέρει στους Πελάτες υπηρεσίες τρίτων, όπως αυτές που προσφέρει η Google για τη βελτίωση της απόδοσης των ιστότοπών τους. Η Εταιρεία μπορεί να συμπεριλάβει στην προσφορά τη διαμόρφωση και συντήρηση αυτών των υπηρεσιών τρίτων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε διακοπή, μη εκτέλεση ή ακύρωση της παροχής τέτοιων υπηρεσιών από τρίτους. Η Εταιρεία θα συμφωνήσει με τον Πελάτη για τη διάρκεια της βοήθειας και θα αναφέρεται λεπτομερώς στην αρχική προσφορά, γενικά για έναν αριθμό ωρών που ορίζονται σε μηνιαία συνεχή βάση.

Οι Πελάτες βάση της παρούσας SLA θα μπορούν να καταγράφουν σφάλματα στον ιστότοπο τους ή να ζητούν ενημερώσεις περιεχομένου που δεν είναι υπό τον έλεγχό τους. Όλα τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση support@glocaldms.com. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται αλλού δεν θα υπόκεινται στους χρόνους απόκρισης που αναφέρονται παρακάτω. Εάν η Εταιρεία πιστεύει ότι ένα αίτημα είναι εκτός του αντικειμένου της σύμβασης υποστήριξης, θα ενημερώσει τον Πελάτη και θα συζητήσει το αίτημα ως πρόσθετη ανάπτυξη και θα προτείνει λύση και κόστος. Οι εργασίες για ένα τέτοιο αίτημα δεν θα πραγματοποιηθούν έως ότου επιτευχθεί συμφωνία με τον Πελάτη σχετικά με το πρόσθετο κόστος και την προσέγγιση.

Χρόνοι απόκρισης

Η Εταιρεία θα ταξινομήσει όλα τα αιτήματα ακολούθως και θα επιδιώξει να τα επιλύσει εντός του παρακάτω χρονικού πλαισίου:

 • Επείγον: ένα σφάλμα που προκάλεσε την δυσλειτουργία, απενεργοποίηση ή παρόμοια κατάσταση ενός ιστότοπου και που προκαλεί σοβαρή ζημιά στον Πελάτη και στο brand. Για παράδειγμα. Εάν μια μέθοδος επεξεργασίας πληρωμών δεν λειτουργεί ή κάποια φόρμα επικοινωνίας, δεν αποστέλλει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον πελάτη και έτσι χάνει ζητήσεις ή κρατήσεις. (Χρόνος αντιμετώπισης: 24 ώρες).
 • Υψηλό: ένα σφάλμα που οδηγεί σε άμεση απώλεια εσόδων για τον Πελάτη αλλά δεν θεωρείται «επείγον». (Χρόνος αντιμετώπισης: 2 εργάσιμες ημέρες).
 • Κανονικό: ένα σφάλμα που εμποδίζει την εμπειρία χρήστη, αλλά δεν οδηγεί άμεσα σε απώλεια εσόδων για τον Πελάτη. (Χρόνος αντιμετώπισης: 10 εργάσιμες ημέρες).
 • Χαμηλό: ένα σφάλμα που δεν εμποδίζει την εμπειρία χρήστη. (Χρόνος αντιμετώπισης: 14 εργάσιμες ημέρες.)

Πνευματική ιδιοκτησία

Κατά την ανάπτυξη του έργου: τα αρχεία και ο πηγαίος κώδικας των Έργων παραμένουν στην πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και δεν μπορούν να αντιγραφούν και να χρησιμοποιηθούν από κανένα άλλο μέρος χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα μέχρι να εξοφληθεί το τελικό τιμολόγιο. Με την πληρωμή του τελικού τιμολογίου, τα πνευματικά δικαιώματα μεταβιβάζονται αυτόματα στον Πελάτη. Όλες οι εικόνες του λογότυπου του Πελάτη, οι εικόνες που παρέχονται από τον Πελάτη, δηλαδή των εγκαταστάσεων, του εργατικού δυναμικού και της επιχείρησής του, καθώς και όλα τα γραπτά αντίγραφα, ανήκουν στον Πελάτη και καλύπτονται από τα πνευματικά του δικαιώματα. Η Εταιρεία δεν θα επαναχρησιμοποιήσει το γραπτό περιεχόμενο ή τις εικόνες του Πελάτη που παρέχονται από τον Πελάτη χωρίς τη ρητή άδεια του Πελάτη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα Έργα για σκοπούς αυτοπροβολής: Portfolio, Instagram, Facebook κ.λπ.

Χρεώσεις ανά ώρα

Η Εταιρεία θα χρεώνει όλες τις ώρες παροχής υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια προηγούμενη προσφορά. Το ποσό που θα χρεωθεί θα βασίζεται στην τυπική ωριαία χρέωση, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετική ωριαία χρέωση. Λάβετε υπόψη ότι οι χρεώσεις συμβουλευτικής εμπειρίας χρήστη (UX) διαφέρουν από τις αμοιβές γραφικών και σχεδίασης ιστοσελίδων. Η Εταιρεία θα επανεξετάσει και ενδέχεται να αυξήσει την τυπική ωριαία τιμή της σε ετήσια βάση και ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί. Όλα τα αιτήματα θα χρεώνονται για τουλάχιστον 15 λεπτά, σε προσαυξήσεις 1 λεπτού.

Έγκριση

Ο Πελάτης θα λαμβάνει πάντα μια ψηφιακή απόδειξη της εργασίας (μακέτα ή demo website) προκειμένου να εγκρίνει ένα έργο. Υπάρχει δυνατότητα για μια έντυπη και έγχρωμη μακέτα αλλά θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις και καθυστερήσεις. Όλες οι μακέτες έγχρωμης εκτύπωσης εξαρτώνται από το μελάνι, την ποιότητα και το είδος του εκτυπωτή ενώ αντιστοίχως οι ψηφιακές μακέτες ή demo website εξαρτώνται επίσης από την ποιότητα της οθόνης, της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο και της συσκευής. Επομένως η Εταιρία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν αποκλίσεις στο τελικό αποτέλεσμα. Οι πελάτες πρέπει να εγκρίνουν τα εκάστοτε έργα απαντώντας καταφατικά στο email έγκρισης που αποστέλλεται από την Εταιρεία αφού ελέγξουν προσεκτικά ότι τα συνημμένα αρχεία δεν απαιτούν περαιτέρω τροποποίηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο Πελάτης να ελέγξει και να επαληθεύσει προσεκτικά όλα τα αρχεία πριν στείλει την έγκριση του. Η Εταιρία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα σε αρχείο ή demo που έχει εγκριθεί από τον Πελάτη. Μετά την έγκριση, εάν ο πελάτης απαιτεί περαιτέρω τροποποιήσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και πρόσθετες χρεώσεις. Εάν ένα εγκεκριμένο αρχείο ή demo έχει ήδη τεθεί σε παραγωγή τη στιγμή που ο πελάτης απαιτεί μια αλλαγή, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει το πλήρες κόστος παραγωγής όπως αναφέρεται, συν το ίδιο ποσό που αναφέρεται ξανά για να τεθεί το νέο αρχείο στην παραγωγή. Η Εταιρεία θα παραδώσει όλα τα προϊόντα μέσω email εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος προκύψει για την αίτηση εναλλακτικού τρόπου παράδοσης θα βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη.

Εκπαίδευση

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την εκπαίδευση του Πελάτη προκειμένου να ενημερώνει ορισμένες ενότητες και λειτουργίες της ιστοσελίδας του μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου (WordPress). Αυτό το σεμινάριο προσφέρεται ιδιωτικά από την Εταιρεία και μπορεί ή όχι να συμπεριληφθεί ανάλογα με την αρχική συμφωνία. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 3 ώρες τηλεφωνικής ή email υποστήριξης μετά την ολοκλήρωσή της. Οποιαδήποτε πρόσθετη τηλεφωνική βοήθεια ή υπηρεσία θα χρεωθεί με την τυπική ωριαία χρέωση.

Μηχανές αναζήτησης

Η Εταιρεία περιλαμβάνει βασικές υπηρεσίες SEO κατά το σχεδιασμό ιστοσελίδων για να λειτουργούν καλά με τις μηχανές αναζήτησης. Ως εκ τούτου θα έρχεται σε συνεννόηση με τους Πελάτες για να προσπαθήσει να επιτύχει υψηλές βαθμολογίες για τις κατάλληλες φράσεις-κλειδιά. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για τις κατατάξεις που αποκτήθηκαν ή πώς αυτές οι κατατάξεις μπορεί να διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου.

Χρέωση

Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, η πληρωμή θα γίνετε σε δύο μέρη (α και β), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο στάδιο της προσφοράς/προσφοράς σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

 • 50% του συνολικού ποσού της εκτίμησης για το έργο προκειμένου να ξεκινήσει η εργασία
 • Το υπόλοιπο 50% του συνολικού ποσού της εκτίμησης για το έργο θα καταβληθεί εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση και την παράδοση του έργου.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με τόκο 20% σε ετήσια βάση επί του συνολικού πληρωτέου υπολοίπου.

Τα τιμολόγια είναι πληρωτέα κατά την παραλαβή, με περίοδο χάριτος 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Η Εταιρεία θα καθορίσει στην προσφορά πώς θα τιμολογηθεί ένα έργο. Τα μεγάλα έργα μπορούν να χωριστούν σε έναν αριθμό μηνιαίων ενδιάμεσων τιμολογίων συν ένα τελικό τιμολόγιο κατά την ολοκλήρωση.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει στην Εταιρεία με τραπεζικό έμβασμα ή πιστωτική κάρτα. Ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετες χρεώσεις για 1) πληρωμή λογαριασμού σε δόσεις ή/και πληρωμή λογαριασμού άνω των 500 € με πιστωτική κάρτα.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου η Εταιρεία και ο Πελάτης έχουν συμφωνήσει με όρους πίστωσης διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στους παραπάνω όρους, όλα τα τιμολόγια πρέπει να εξοφληθούν αμέσως στις ημερομηνίες που καθορίζονται στους όρους.

Σε περίπτωση μη πληρωμής (μετά από 30 ημέρες και πολλές υπενθυμίσεις χωρίς συμφωνία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα: 1) να διακόψει τις υπηρεσίες 2) να στείλει επίσημη ειδοποίηση 3) να στείλει σε υπηρεσία είσπραξης.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, μέχρι την πλήρη πληρωμή, όλες οι εργασίες σχεδιασμού αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και ο πελάτης μπορεί να υποστεί μια σειρά κυρώσεων εάν συνεχίσει να το χρησιμοποιεί χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση.

Εκτέλεση

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η αναφερόμενη προδιαγραφή για τον Πελάτη λειτουργεί όπως προβλέπεται. Σε περίπτωση που ο πελάτης αναφέρει ότι οποιοδήποτε μέρος της προδιαγραφής δεν λειτουργεί σωστά, η Εταιρεία θα διερευνήσει και θα λάβει διορθωτικά μέτρα χωρίς κόστος για τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αναφέρει πρόβλημα με κάτι που δεν πληροί τις προδιαγραφές του έργου, η Εταιρεία θα διερευνήσει και θα στείλει μια αναφορά στον Πελάτη και, εάν ισχύει, μια τιμή για την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών που απαιτούνται για την επίλυση του ζητήματος. Οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού ο Πελάτης εγκρίνει την αναφορά και τυχόν πρόσθετα έξοδα. Εάν ένας πελάτης διαθέτει ή αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία κώδικα του ιστότοπού του και κάνει μόνος του αλλαγές ή αλλάξει ρυθμίσεις στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που είναι προσβάσιμο με υπερδικαιώματα διαχειριστή, η παρούσα SLA θα καταστεί άκυρη. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη εργασία για τη διόρθωση των προβλημάτων που προκλήθηκαν και την επαναφορά του ιστότοπου στην πρότερη κατάσταση θα χρεωθεί αντιστοίχως.

4. Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

4.1 Γιατί η Εταιρία θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) του Πελάτη;

Με την αγορά υπηρεσιών/προϊόντων που πραγματοποιεί ο Πελάτης μέσω της ιστοσελίδας ή του διαδικτυακού γραφείου της Εταιρίας, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει η Εταιρία για λογαριασμό του την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή τη μεσολάβηση ανάμεσα στον Πελάτη και σε κάποιον τρίτο για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με την ιδιότητά της η Εταιρία ως πάροχoς υπηρεσιών διαδικτύου. Η Εταιρία, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που δηλώνει ο Πελάτης στην ιστοσελίδα της/φόρμα παραγγελίας ή στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, θα πρέπει να τον εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των δηλώσεών του, το κατάλληλο και αναλογικό για τον Πελάτη προϊόν/υπηρεσία.

Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Πελάτης τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας ή που ζητούνται αντιστοίχως μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία συνιστούν υποχρέωσή του Πελάτη από τον νόμο. Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία να θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει η Εταιρία ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της παρεχόμενης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση την παρούσα σύμβαση με την οποία π Πελάτης συναίνει εφόσον προβεί σε παραγγελία υπηρεσίας/προϊόντος από την Εταιρία.

4.2 Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί η Εταιρία;

Αφού ο Πελάτης προβεί στην παραγγελία προϊόντος /υπηρεσίας, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, η Εταιρία θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.

Η Εταιρία κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, η Εταιρία δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Η Εταιρία στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων, πραγματοποιεί συχνά ελέγχους, μέσο πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της.

Ειδικά, πραγματοποιούνται οι εξής επιμέρους επεξεργασίες προς το σκοπό συμμόρφωσής της Εταιρίας με προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας:

 • έλεγχοι (και αυτοματοποιημένοι) για να αποτραπεί η χρήση των προϊόντων για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με τη διοικητική συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φορολογικό τομέα.
 • πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με την πολυμερή συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

4.3 Για πόσο χρόνο θα κρατά η Εταιρία τα δεδομένα του Πελάτη σε αρχείο;

Η Εταιρία θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ τους, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Εταιρία θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

4.4 Ποια δικαιώματα έχει ο Πελάτης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του;

Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο Πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για την Εταιρία διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ο Πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει η Εταιρία είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, ο Πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασής του Πελάτη και σε μη παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του Πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων).

4.5 Πως διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του Πελατη;

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Εταιρία απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) καθώς και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η Εταιρία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

4.6 Πού θα διαβιβάζονται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα του Πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματά της Εταιρίας που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, η νομική υπηρεσία, το λογιστήριο κ.λπ.

Τα δεδομένα του Πελάτη, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Σε κάθε διαβίβαση η Εταιρία λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

4.7 Θα κάνει η Εταιρία επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη και για εμπορικούς σκοπούς;

Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Εταιρία ίσως θα επεξεργαστεί μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΠΧ).

Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

4.8 Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρίας μέσω email στο: support@glocaldms.com

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα Cookies

4.9 Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η Εταιρία;

Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του, όσο ο Πελάτης βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του Πελατη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του Πελάτη. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη.

Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την Εταιρία να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών της.

4.10 Ποια cookies χρησιμοποιούνται;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Ο Πελάτης μπορεί να δει και να διαχειριστεί τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η Εταιρία χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον Πελάτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του Πελάτη. Χωρίς αυτά τα cookies, η Εταιρία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της.

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του Πελάτη όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχει απαντήσει σε κάποια δημοσκόπηση της Εταιρίας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

4.12 Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Η Εταιρία φροντίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον Πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των Πελατών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό η Εταιρία γνωρίζει στους επισκέπτες ή και Πελάτες της τα κατωτέρω:

α. Η ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρίας μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις νέες θέσεις εργασίας και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

β. Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω:

 1. Η Εταιρία διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
 2. Τα στοιχεία των Πελατών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρίες μόνο αν είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ή τη λειτουργία της υπηρεσίας του Πελάτη.

To Software της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξει ο Πελάτης, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των Πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του Πελάτη.

5. Υπηρεσίες Εκχώρησης Domain Names

5.1 H Εταιρία καταχωρεί domain names υπό την ιδιότητα του μεταπωλητή και ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Πελάτη και οποιασδήποτε Εταιρίας/οργανισμού που δρα ως επίσημος καταχωρητής ή είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κεντρικής βάσης δεδομένων. Η Εταιρία δεν έχει καμία επίδραση στη διανομή των domain names.

5.2 Ο Πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των domain names (ονομάτων χώρου) οφείλει να διαβάσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρησης των εκάστοτε μητρώων ή/και συνεργαζόμενων εταιριών/οργανισμών, για τις καταλήξεις (TLDs) των Domain Names που επιλέγει, καθώς και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις αυτών. Με την κατοχύρωση domain names μέσω της Εταιρίας, ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα εκάστοτε μητρώα ή/και συνεργαζόμενων εταιριών, για τη διαχείριση και εκχώρηση των εκάστοτε TLDs.

Όσον αφορά τα generic top level domain names (gTLDs) όπως .COM, .NET, κ.λπ., ισχύει ο κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης που υπάρχει εδώ και εδώ. Στην διεύθυνση http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm αναφέρονται λοιπά κανονιστικά κείμενα.

Όροι και προϋποθέσεις .GR.
Όροι και προϋποθέσεις .EU
Όροι και προϋποθέσεις .ME
Όροι και προϋποθέσεις .ORG
Όροι και προϋποθέσεις.INFO
Όροι και προϋποθέσεις ICANN για gTLDs
Όροι και προϋποθέσεις παρόχου TUCOWS
Όροι και προϋποθέσεις παρόχου ΕΝΟΜ

Ενημερωτικά, όλα τα μητρώα που ακολουθούν την πολιτική της ICANN αναφερονται εδώ.

5.3 Η Εταιρία ολοκληρώνει την κατοχύρωση για έναν Πελάτη μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του. Οι κατοχυρώσεις πραγματοποιούνται μετά από επιβεβαίωση της πληρωμής μέσω paypal, κάρτας, κατάθεσης μέσω τράπεζας. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφλησης της παραγγελίας του Πελάτη, το domain name που έχει επιλέξει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Πελάτης μπορεί είτε να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain, είτε να αιτηθεί την επιστροφή του ποσού.

.COM, .NET, .ORG, .INFO κτλ. domain names (εκτός .GR και .EU) που έχουν ανανεωθεί εντός 45 ημερών στον υφιστάμενο καταχωρητή τους, δεν ανανεώνονται για ένα επιπλέον έτος με τη μεταφορά τους στην Εταιρία, όπως προβλέπεται.

5.4 Ο Πελάτης αποδέχεται τα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις καταχωρούμενου όπως εμφανίζονται στο επίσημο site της ICANN εδώ .

5.5 Συναλλαγές οι οποίες αφορούν domain names (πχ, νέα κατοχύρωση, ανανέωση, αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή καταχωρητή κτλ) θεωρούνται εκτελεσμένες με την επιβεβαίωση της πληρωμής από το λογιστήριο της Εταιρίας. Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά ο Πελάτης αποδέχεται ότι χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης και της επιστροφής των χρημάτων.

Εξαίρεση αποτελεί η νέα κατοχύρωση .GR domain, για την οποία δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων έχει ο Πελάτης εφόσον το αιτηθεί εντός 5 ημερολογιακών ημερών (UTC) από την αρχική επιβεβαίωση πληρωμής, από το λογιστήριο της Εταιρίας. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, πέρα από την αποστολή γραπτού αιτήματος (μέσω email), να επιβεβαιώσει και τηλεφωνικά με την Εταιρία το αίτημα του για υπαναχώρηση, ώστε να εκτελεστεί με επιτυχία εντός προθεσμίας.

Στην περίπτωση αυτή, αν κατά την παραγγελία κατοχύρωσης του .GR o Πελάτης απέκτησε δωρεάν κάποιο άλλο domain ή άλλη συνδυασμένη υπηρεσία προσφοράς, τότε από το ποσό που επιστρέφεται στον Πελάτη αφαιρείται η τιμή του προϊόντος προσφοράς κατοχύρωσης του σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει τη δεδομένη στιγμή στο site της Εταιρίας.

Αν το domain name ακυρωθεί, τα χρήματα της κατοχύρωσης επιστρέφονται με μετά από σύντομο χρονικό διάστημα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης.

Σε περίπτωση που ο σύμβουλος της Εταιρίας κρίνει ότι το όνομα χώρου πληροί τις προϋποθέσεις αλλά τελικά δεν εγκριθεί από την ΕΕΤΤ τότε τα χρήματα επιστρέφονται στον Πελάτη σε μορφή πίστωσης ή μετρητών.

Ειδικοί όροι για τα .GR domain names

5.6 Ο Πελάτης συμφωνεί να μην προχωράει σε επανειλημμένες ανεξόφλητες παραγγελίες κατοχύρωσης του ίδιου .gr domain name δεσμεύοντας έτσι το συγκεκριμένο domain name μέσω του μητρώου.

5.7 Ο Πελάτης οφείλει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλιό καταχωρητή, όσον αφορά το domain για το οποίο κάνει αίτηση αλλαγής καταχωρητή.

5.8 Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι κάθε νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Domain Name της δήλωσης μεταφοράς δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Domain name, ή για άλλο Domain Name που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.

5.9 Αν ο Πελάτης επιλέξει την υπηρεσία ελέγχου αίτησης και ο σύμβουλος της Εταιρίας κρίνει ότι το όνομα χώρου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να εγκριθεί από την ΕΕΤT, το όνομα χώρου θα ακυρώνεται αυτόματα από το προσωπικό της Εταιρίας.

Πρόσθετες απαιτήσεις μητρώων

Λήξη Domain

Όταν ένα domain name λήξει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μπαίνει σε περίοδο “καραντίνας” η οποία διαρκεί 29 ημέρες περίπου (.COM, .NET, .ORG, .INFO κ.ο.κ.), 40 ημέρες (.EU), 15 ημέρες (.GR) ή και καθόλου (νέα TLDs). O Πελάτης οφείλει και μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια καραντίνας ενός domain μετά από επικοινωνία με τo Support της Εταιρίας.

5.10 Domain Redemption

Με το πέρας της περιόδου καραντίνας, ή απευθείας μετά τη λήξη του domain εφόσον δεν υφίσταται περίοδος καραντίνας, το domain διαγράφεται και εισέρχεται σε κατάσταση redemption η οποία διαρκεί περίπου 40 ημέρες. Ο Πελάτης οφείλει και μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια redemption ενός domain μετά από επικοινωνία με τo Support της Εταιρίας. Δείτε τον όρο 5.12 για ανανέωση από redemption.

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ανανέωση domain από redemption, οπότε συνίσταται στον Πελάτη να ανανεώνει εγκαίρως το domain του πριν την ημερομηνία λήξης του.

5.11 Διαγραφή και Restore Domain

Ένα domain name μπορεί να διαγραφεί για άλλους λόγους πέρα από τη λήξη του, όπως πχ. για την καταχώρηση λάθος στοιχείων ιδιοκτήτη ή αποτυχία απάντησης σε αίτημα του Καταχωρητή για επιβεβαίωση των στοιχείων WHOIS/ιδιοκτήτη εντός 10 ημερών. Με το πέρας των 10 ημερών και στην περίπτωση μη αποστολής των απαραίτητων στοιχείων εμπρόθεσμα, ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει το domain. Σε αυτή την περίπτωση το domain μπαίνει σε κατάσταση Registrar Hold (ή Client Hold) Status, παύει η λειτουργία του και δεν μπορεί να μεταφερθεί έως ότου ο καταχωρούμενος αποστείλει ακριβή και ενημερωμένα WHOIS στοιχεία. Ο ιδιοκτήτης του Domain θα πρέπει να αποστείλει επίσημα έγγραφα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των στοιχείων του πχ. ταυτότητα ή διαβατήριο, για να επαναφέρει (restore) ο Καταχωρητής ένα domain.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις παράνομης ή μη επιτρεπτής δραστηριότητας ο Καταχωρητής διατηρεί το δικαίωμα να παύσει τη λειτουργία (Registrar Hold ή Client Hold) και να προχωρήσει σε διαγραφή ενός domain ακόμα και μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων ιδιοκτήτη.

5.12 Ανανέωση domain που έχει λήξει

Το κόστος ανανεώσης από καραντίνα παραμένει ίδιο με το κόστος ανανέωσης ενός domain πριν τη λήξη του.

Για ανανεώση domain από “redemption”, στο κόστος ανανέωσης προστίθεται και το redemption fee, το οποίο διαφέρει ανάλογα την κατάληξη. Για την εκάστοτε περίπτωση και το κόστος , ο Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης της Εταιρίας για να ενημερώνεται για το συνολικό κόστος ανανέωσης από redemption, για το domain που τον ενδιαφέρει.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διάρκεια Reddemtion καθώς και το κόστος ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την κατάληξη και είναι ευθύνη του Πελάτη να γνωρίζει τους ειδικούς όρους του μητρώου για τα ονόματα που έχει στην κατοχή του.

Μεταφορά domain

5.13 Για τα ήδη κατοχυρωμένα domains η μεταφορά πραγματοποιείται αυτόματα κατά την επόμενη ανανέωση τους. Η μεταφορά ολοκληρώνεται εντός 10 (ή 15) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας ανανέωσης του domain και στη συνέχεια ολοκληρώνεται και η ανανέωση. Προσοχή: Ο Πελάτης ενδέχεται να λάβει ένα email απευθείας από την ICANN, στο οποίο θα του ζητηθεί να επιβεβαίωσει τα στοχεία του, μέσω ενός link, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά και ανανεώση. Κατά το διάστημα των 10 (ή 15) ημερών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή των nameservers. Αλλαγή καταχωρητή στο domain θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, 60 ημέρες μετά από την ανανέωση.

5.14 Όπως ορίζεται στην Πολιτική Μεταφοράς της ICANN, ο ιδιοκτήτης του domain εξουσιοδοτεί ρητά την Εταιρία, ή τους συνεργάτες της Εταιρίας όπου κρίνεται απαραίτητο, να ενεργούν ως “Designated agent” ώστε να εγκρίνει την αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη για λογαριασμό του.

6. Υπηρεσίες φιλοξενίας Web Hosting

6.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers για:

 • α. οποιουδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους τέτοιου περιεχομένου.
 • β. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • στ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.
 • ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • η. παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

6.2 H Εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει, να διακόψει την παροχή υπηρεσίας ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η Εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

6.3 Η Εταιρία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό Πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη email:

 • α. διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον Πελάτη τέτοια emails.
 • β. Ενοχλητικά emails, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων.
 • γ. chain emails
 • δ. Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά emails.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του Πελάτη θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk e-mail”.

6.4 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του. Ως ιδιοκτήτης και/ή διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο ή να μην παραδώσει μηνύματα e-mail εαν αυτά κριθούν ως spam, malicious ή γενικά παραβαίνουν τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

6.5 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των Πελατών της Εταιρίας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρίας, την εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

6.6 Πρόσβαση στην υπηρεσία φιλοξενίας δίνεται μετά από αίτηση του Πελάτη. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.

6.7 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρίας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό ειδικότερα στην περίπτωση που αυτό επιφέρει σημαντικό φόρτο στους διαθέσιμους πόρους δικτύου. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

6.8 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers της Εταιρίας ή των Πελατών της, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

6.9 Η Εταιρία έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους Πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρία προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο Πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Εταιρία θα συνεργάζεται με τον Πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από διακοπή των παραπάνω μηχανισμών

Ανάλυση υπηρεσίας φιλοξενίας, μηχανισμοί και τρόπος διαχείρισης

6.10 Φιλοξενία: Στην Εταιρία μας, όταν αναφερόμαστε στην υπηρεσία φιλοξενίας, εννοούμε πάντα τη φιλοξενία των δεδομένων (π.χ. website και database) και των mailbox σας σε κοινόχρηστο server, δηλαδή έναν server που φιλοξενεί πολλαπλούς πελάτες μας (άρα δε θα είστε ο μοναδικός φιλοξενούμενος σ’ αυτόν). Οι κοινόχρηστοι server μας διαθέτουν μηχανισμούς ασφαλείας για την ασφαλή φιλοξενία σας, χωρίς να επηρεάζει η μία την άλλη.

Έχοντας πάντα ως γνώμονα το κόστος και τη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών μας, σας προτείνουμε τη φιλοξενία στους κοινόχρηστους server μας και σας εγγυόμαστε την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση όμως που κρίνεται αναγκαίο από εμάς ή εάν ο ίδιος ο πελάτης αιτείται τη φιλοξενία του σε server o οποίος θα λειτουργεί μόνο για λογαριασμό του, τότε πραγματοποιείται έλεγχος και ενημέρωση του πελάτη για τη μεταφορά σε private server καθώς και των χαρακτηριστικών αυτού. Στη Εταιρία διαθέτουμε πλάνα φιλοξενίας που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη. Τα πλάνα φιλοξενίας στους κοινόχρηστους server μας αποφασίζονται πάντα από κοινού με τον εκάστοτε πελάτη και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά του website του. Παράλληλα, έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να αυξήσετε τα χαρακτηριστικά του πακέτου φιλοξενίας σας, προσθέτοντας addons, όπως extra αποθηκευτικό χώρο. Για το κόστος των πλάνων και των πρόσθετων φιλοξενίας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@glocaldms.com  ή στα τηλέφωνα της Eταιρίας μας.

6.11 Πρόσθετα φιλοξενίας: Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να αυξήσετε τα χαρακτηριστικά του πακέτου φιλοξενίας σας, προσθέτοντας addons.

Τα addons είναι :

 • extra αποθηκευτικός χώρος
 • extra traffic το μήνα

6.12 Over usage φιλοξενίας: Σε περίπτωση που η φιλοξενία σας ξεπεράσει τα χαρακτηριστικά της, δε θα σταματήσει καμία απολύτως λειτουργία της. Τα χαρακτηριστικά που μπορούν να ξεπεραστούν είναι το μηνιαίο traffic ή ο αποθηκευτικός χώρος web. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι server μας ενημερώνουν για το over usage και εμείς πραγματοποιούμε έλεγχο, προκειμένου να εντοπιστεί το ακριβές χαρακτηριστικό το οποίο έχει ξεπεραστεί. Αν κρίνουμε ότι χρειάζεστε επιπλέον προσθήκη addon ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στη φιλοξενία σας, η εξυπηρέτηση πελατών μας θα σας ενημερώσει σχετικά.

6.13 Τύπος server: Στην Εταιρία μας παρέχουμε φιλοξενία σε Linux server με Apache web server (proxy Nginx) και php. Η πλατφόρμα (panel) διαχείρισης της φιλοξενίας είναι το Plesk.

6.14 Χώρα φιλοξενίας: Οι server μας βρίσκονται στην Ελλάδα, Γερμανία και την Ολλανδία, στα πιο γνωστά και αξιόπιστα datacenters της Ευρώπης. Η Εταιρία μας έχοντας ως γνώμονα την ταχύτερη απόκριση, καθώς και την ταχύτητα του website – web app, είναι και αυτή που αποφασίζει σε ποια χώρα θα φιλοξενηθούν οι εφαρμογές σας.

6.15 Μηχανισμοί ασφαλείας: Σε όλους τους κοινόχρηστους server και σε οποιαδήποτε φιλοξενία σε αυτούς, διαθέτουμε μηχανισμούς όπως Cloudlinux, imunify360 και Cagefs για την καλύτερη εμπειρία σας. Οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί αποτρέπουν το «φαινόμενο του κακού γείτονα». Αυτό σημαίνει πως η κάθε φιλοξενία δεν επηρεάζεται από καμία άλλη (π.χ. στη περίπτωση εισβολής κακόβουλου κώδικα από τη μια φιλοξενία στην άλλη). Επιπλέον, οι μηχανισμοί επιτρέπουν σε κάθε φιλοξενία να δεσμεύσει συγκεκριμένα resources του server (επεξεργαστή, μνήμη, ταυτόχρονες συνδέσεις, κίνηση δίσκου) με σκοπό να μη μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των υπόλοιπων web applications που φιλοξενούνται στον ίδιο server. Ο μηχανισμός imunify360 λειτουργεί ως firewall και προστατεύει τους φιλοξενούμενους από διαφόρους τύπους επιθέσεων (brute force attack, DoS attack κ.λπ.), από επιθέσεις σε γνωστά cms (wordpress, magento, joomla κλπ.) όπως και από malware.

6.16 Ενέργειες σε περίπτωση hacking: Η Εταιρία μας, αφού αντιληφθεί ή ενημερωθεί για το hacking στα δεδομένα που φιλοξενούνται στη φιλοξενία σας, π.χ. στην ιστοσελίδα, θα ενεργήσει με τους εξής τρόπους:

 • α) Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα σας έχει δημιουργηθεί από την Εταιρία μας και διαθέτετε πακέτο υποστήριξης, οι τεχνικοί μας θα πραγματοποιήσουν άμεσα τους απαραίτητους ελέγχους, κάνοντας εκκαθάριση των επηρεασμένων ή των κακόβουλων αρχείων, ώστε να επανέλθει η ιστοσελίδα σε ορθή λειτουργία. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στον κώδικα για την αποφυγή επανάληψης του hack. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια, γνωστοποιούμε στον πελάτη τις ενέργειες μας.
 • β) Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα και τα δεδομένα της φιλοξενίας δεν έχουν δημιουργηθεί από την Εταιρία μας ή δεν διαθέτετε πακέτο υποστήριξης, θα προβούμε σε προσωρινή απενεργοποίηση της υπηρεσίας την οποία επηρεάζει το κακόβουλο λογισμικό π.χ. υπηρεσία email σε περιπτώσεις αποστολής spam. Ταυτόχρονα, θα ενημερώσουμε τον πελάτη ώστε να ενεργήσει ανάλογα. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν επιλυθεί οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν επηρεαστεί θα παραμείνουν ανενεργές.

6.17 Αναβαθμίσεις – συντήρηση server: Γίνονται τακτικά αναβαθμίσεις των server μας, καθώς και συντήρηση, αλλά και αλλαγές στα προγράμματα που τρέχουν σε αυτούς. Σε περίπτωση που η αναβάθμιση (π.χ. αύξηση αριθμού επεξεργαστών) ή ενημέρωση προγραμμάτων του server είναι προγραμματισμένη τότε θα ενημερωθείτε με email για την ημέρα και την ώρα των εργασιών και τον πιθανό χρόνο downtime. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, στις οποίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα τέτοιες εργασίες, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων. Τότε, δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος για να ενημερωθείτε, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, προκειμένου να έχετε το λιγότερο χρόνο downtime της φιλοξενίας σας.

6.18 Κατάσταση καταστροφής: Κατάσταση καταστροφής εννοούμε την κατάρρευση μηχανημάτων κυρίως λόγω των υποδομών του Data center ή αστοχίας υλικού των φυσικών μηχανημάτων. Συνήθως είναι καταστάσεις στις οποίες δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς και να δώσουμε λύσεις, πάρα μόνο το ίδιο το data center, για παράδειγμα, πρόβλημα σε hardware server μας ή σε hardware του ίδιου του data center. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είμαστε σε επικοινωνία με το data center και θα πιέζουμε για τη γρηγορότερη δυνατή επίλυση του ζητήματος και έπειτα την ενημέρωση των πελατών μας. Φυσικά, για την καλύτερη εμπειρία φιλοξενίας των πελατών μας και για την αποφυγή, όσο είναι δυνατόν τέτοιων καταστάσεων, μισθώνουμε τις καλύτερες και ακριβότερες λύσεις μηχανημάτων και μηχανισμών στα data center με τα οποία συνεργαζόμαστε.

6.19 Server administration: Το προσωπικό της Εταιρίας μας, τα ίδια τα data center, καθώς και οι μισθωμένες server administration τρίτες εταιρίες, είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του λογισμικού των server της Εταιρίας μας, με στόχο τη συντομότερη επίλυση προβλημάτων σε αυτούς.

6.20 Backup: Για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των δεδομένων της φιλοξενία σας (αρχεία, mailbox και βάσεις δεδομένων), η Εταιρία μας αποθηκεύει μια φορά την ημέρα, κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών, ένα πρόσθετο αντίγραφο ασφαλείας (incremental backup). Σ’ αυτό, αποθηκεύονται οι ημερήσιες αλλαγές (νέα αρχεία, τροποποιήσεις) που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την ώρα του backup. Επιπλέον, πραγματοποιείται μια φορά τον μήνα, ένα ολοκληρωμένο backup το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αρχεία που βρίσκονται στον server. Η Εταιρία μας, σας δίνει την δυνατότητα να επανακτήσετε αρχεία σε βάθος μέχρι και ενός έτους. Τα backup αποθηκεύονται σε fileserver, εντός των υποδομών της Εταιρίας μας και ταυτόχρονα σε cloud backup storage τρίτης Εταιρίας για την ασφάλεια των δεδομένων. Τέλος, για την ασφάλεια των server μας από οποιοδήποτε καταστροφικό συμβάν (datacenter, αστοχία υλικού κτλ.) και για τo ταχύτερο δυνατόν recovery των server μας, παίρνουμε και καθημερινό image των server μας στην πιο αξιόπιστη υπηρεσία cloud server backup, την “Acronis”. Για το Backup των email σας, θα πρέπει να διαβάσετε παρακάτω την παράγραφο σχετικά με τις μεθόδους ελέγχου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP και POP, καθώς παίζουν καθοριστικό ρόλο για τα email τα οποία βρίσκονται στον server και την ανάκτηση τους.

Περιγραφή και ανάλυση υπηρεσίας email:

6.21 IMAP και POP: Είναι δύο μέθοδοι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το IMAP αποτελεί την προτεινόμενη μέθοδο για τον έλεγχο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλαπλές συσκευές.

6.22 POP: Ρυθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο το mailbox σας στο mail client (π.χ. outlook , thunderbird κτλ.) που χρησιμοποιείτε, θα παραλαμβάνετε όλα τα email σας στον mail client σας (αντίγραφο). Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει τη ρύθμιση διαγραφής μετά από X μέρες αφού τα παραλάβετε στον τοπικό mail client σας ή αν τα έχετε σβήσει από τα διαγραμμένα σας, θα σβηστούν και από τον mail server. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα κάνετε οικονομία, εξασφαλίζοντας έναν επαρκή χώρο στο mailbox σας. Ακόμη, θα έχετε και backup των mail σας τοπικά στον mail client σας (το backup των email σας είναι δική σας υποχρέωση να το συντηρείτε σωστά, στο δικό σας τερματικό – mail client). Μπορείτε να μάθετε παραπάνω γι’ αυτό το πρωτόκολλο εδώ.

6.23 IMAP: Ρυθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο το mailbox σας είναι σα να βλέπετε και να λειτουργείτε απευθείας μέσα από τον mail server, δηλαδή δε δουλεύετε με αντίγραφα στο δικό σας τερματικό, όπως το POP3. Αν για παράδειγμα παραλάβετε ένα mail και το διαγράψετε, θα διαγραφεί κατευθείαν και από τον server. Αν όμως φτιάξετε ένα φάκελο στον mail client σας για να περάσετε και να οργανώσετε κάποια mail, αυτός ο φάκελος θα δημιουργηθεί στον mail server (σε αντίθεση με το POP3). Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος άλλος χρήστης ρυθμίσει με IMAP το ίδιο το mailbox σε άλλο τερματικό, τότε θα εμφανιστούν οι φάκελοι και η οργάνωση που πραγματοποιήσατε εσείς. Παραπάνω πληροφορίες για τo πρωτόκολλο IMAP θα βρείτε εδώ.

6.24 Προστασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Στους κοινόχρηστους server μας υπάρχουν μισθωμένα προγράμματα για τη μέγιστη προστασία των εισερχόμενων, αλλά και εξερχόμενων email, τόσο από spam, αλλά και από πιθανά virus που μπορεί να περιέχουν. Ο έλεγχος και η ασφάλεια που αναφέρουμε παραπάνω, γίνονται από μηχανισμούς, με σκοπό να εξασφαλίσουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες ασφαλείας. Σας προτρέπουμε να χρησιμοποιείτε γνήσιους email clients και να τους ενημερώνετε συχνά αλλά και να πραγματοποιείτε προσεκτικούς ελέγχους των εισερχόμενων σας, καθώς και για τις υπεύθυνες ενέργειές σας με το περιεχόμενό τους. Ο πελάτης και οι χρήστες του, ορίζονται ως μοναδικοί υπεύθυνοι για την προστασία τους από οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια που προέρχεται μέσα από τις εισερχόμενες ή και εξερχόμενες επικοινωνίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.25 Καταγραφές (logs): Για κάθε email, είτε εισερχόμενο, είτε εξερχόμενο, είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την απαραίτητη έρευνα, ώστε να εντοπίσουμε μέσα από τα συστήματα μας, αν το email παραλήφθηκε ή πέρασε από τον server μας. Σε περίπτωση που έχει κοπεί από τον δικό μας server, βρίσκουμε άμεσα την αιτία. Προσοχή: τα logs που κρατάμε είναι των τελευταίων 7 ημερών.

 6.26 Webmail: Είναι μια υπηρεσία – online πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί μέσα από όλους τους browsers (mozilla, chrome, safari κτλ.) και υπάρχει για όλα τα mailbox των πελατών που φιλοξενούμε. Αφού πρώτα κάνετε login στο webmail.yourdomain.com και συμπληρώσετε τα πεδία user με όλο το mailbox σας, όπως π.χ. info@yourdomain.com και τον κωδικό του, μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε απευθείας το mailbox σας από οποιοδήποτε τερματικό θέλετε, χωρίς να έχετε κανέναν τοπικό mail client. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τα εισερχόμενα email σας καθώς και να απαντήσετε, να αποστείλετε ή και να προωθήσετε email. Με λίγα λόγια, είναι ένας πλήρως λειτουργικός online mail client. Προσοχή: Το webmail δουλεύει με πρωτόκολλο  IMAP, δηλαδή βλέπει απευθείας τον mail server.

6.27 Mail Clients: Είναι προγράμματα που εγκαθίστανται στα τερματικά των χρηστών (desktop η mobile). Όσον αφορά τη σωστή λειτουργία των mail client, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Εταιρία μας σας παρέχει την υπηρεσία mail server και δεν  ορίζεται ως υπεύθυνη υποστήριξης IT, για τη ρύθμιση και την σωστή λειτουργία τους. Για τη σωστή λειτουργία των τοπικών προγραμμάτων σας και των τερματικών (software ή hardware) υπεύθυνος είναι ο πάροχος υπηρεσιών IT σας. Η Εταιρία μπορεί να σας βοηθάει ενημερωτικά μέσα από την υποστήριξή της, για τη σωστή ρύθμιση των mail client σας.

6.28 Πιστοποιήσεις εξερχόμενων: Οι κοινόχρηστοι server μας και το κάθε mailbox είναι ρυθμισμένα, ώστε να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (SPF, PTR, Reverse dns, Dkim, Dmarc) και τους κανόνες για να στέλνουν τα email σας με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας παραλαβής τους από τον αποδέκτη. 

6.29 Εξαιρέσεις εισερχόμενων: Σε περίπτωση που ο αποστολέας είναι ένας γνωστός συνεργάτης σας, ο οποίος δεν μπορεί να σας στείλει email γιατί κόβονται από τον server μας, έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε μέσω email, ώστε να εξαιρέσουμε το συγκεκριμένο domain ή mailbox, με σκοπό την παράκαμψη των κανόνων και τη λήψη των email αυτού του συνεργάτη.

6.30 IP: Όλα τα domain – πελάτες μας, αποστέλλουν email από κάποια κοινόχρηστη IP του server που φιλοξενούνται. Σε περίπτωση που για λόγους blacklist θέλετε να έχετε dedicated IP για το domain σας, θα πρέπει να έχετε είτε δικό σας server vps, είτε dedicated ή να κάνετε αίτηση για δική σας dedicated IP σε shared φιλοξενία (αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και  υπάρχει πιθανότητα να ακυρώσουμε το αίτημά σας, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης σε ipv4 IP).

 6.31 Blacklists: Είναι online λίστες, οι οποίες λειτουργούν με διάφορες μεθόδους (παγίδες, ενημέρωση από χρήστες κτλ.) συγκεντρώνοντας πιθανούς spammers. Οι server μας για τα εισερχόμενα email, ελέγχουν κάποιες από αυτές και σε περίπτωση που ο αποστολέας βρίσκεται σ’ αυτήν, τα mail του δε θα παραδοθούν στο συγκεκριμένο serverΥπάρχουν αρκετές τέτοιες λίστες, άλλες πολύ σημαντικές και άλλες λιγότερο. Επίσης υπάρχει πιθανότητα η IP που φιλοξενείστε να μπει σε κάποια blacklist με ευθύνη κάποιου τρίτου χρήστη – domain που αποστέλλει από την ίδια κοινόχρηστη ip. Στους κοινόχρηστούς server μας διαθέτουμε μεθόδους – αυτοματισμούς για να προλαμβάνουμε και να κόβουμε τέτοιες προσπάθειες (spamming) μέσα από τους server μας. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό να το σταματήσουμε έγκαιρα.

Μπορεί να γίνει προσπάθεια spamming ακόμα και από εσάς, άθελά σας και το mailbox σας να προσπαθεί να αποστέλλει spam email που δεν έχουν καμία σχέση με εσάς.

Συνήθεις αιτίες που μπορεί να συμβεί αυτό είναι:

 • Έχει γίνει abuse στο mailbox λόγω εύκολου κωδικού. Είτε το βρήκε κάποιος αυτόματος μηχανισμός, είτε με κάποιον τρόπο σας τον απέσπασαν
 • Έχει μπει ιός στο τερματικό σας και χρησιμοποιεί τον mail client σας με τις ρυθμίσεις σας
 • Το website σας έχει γίνει hacked και έχουν περάσει αρχεία σε αυτό, τα οποία χρησιμοποιούν το domain σας με κώδικα mailer που στέλνει αυτόματα spam mail

Σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρία μας θα προσπαθήσει να σταματήσει αυτήν την κακόβουλη ενέργεια με τους εξής τρόπους :

 • Θα αλλαχθεί ο κωδικός του mailbox από εμάς και θα σας δοθεί καινούριος
 • Θα ελέγξουμε το webmail και τις ρυθμίσεις του
 • Αν δε λειτουργήσουν τα παραπάνω, θα ελέγξουμε το website για κακόβουλο λογισμικό και θα προβούμε στην εξουδετέρωση του. Αν το website δεν έχει κατασκευαστεί από την Εταιρία μας, η ιστοσελίδα θα βγει offline μέχρι να διορθωθεί από την κατασκευάστρια Εταιρία.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα ήταν ο κωδικός, μπορεί να σας ζητηθεί να μην περάσετε τους κωδικούς στα τερματικά των mail client σας, επειδή αυτοί θα ευθύνονται για την αποστολή των spam και παράλληλα θα σας ζητηθεί να καθαρίσετε πλήρως τα τερματικά που έχουν ρυθμισμένα τo/τα mailbox σας από τον IT σας.

6.32 Ενέργειες after blacklist: Σε περίπτωση που η IP του server στην οποία βρίσκεστε, βρεθεί σε κάποια blacklist, η Εταιρία μας ξεκινάει τη διαδικασία ενημέρωσης με αίτηση προς τους blacklist providers, αφού πρώτα έχει ασφαλίσει τον server και έχει αποτρέψει την κακόβουλη ενέργεια. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές blacklist από τις οποίες μπορείτε να βγείτε με διαφορετικό τρόπο αλλά και χρόνο. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:

 • Μετά την αίτηση, διαγραφή αυτόματα από την λίστα
 • Μετά την αίτηση, διαγραφή χειροκίνητα από τον πάροχο
 • Μετά την αίτηση, συγκεκριμένος χρόνος π.χ. 7 μέρες για την διαγραφή
 • Χωρίς αίτηση, διαγραφή αυτόματα από την λίστα όταν ο server σταματήσει να στέλνει spam και σε αόριστο χρόνο

Από την στιγμή που γίνει αποδεκτή η αίτηση, θα χρειαστούν περίπου 24 ώρες για να γίνει γνωστό σε όλους τους server που υποκύπτουν σε αυτές τις blacklist. Αφού η διάδοση ολοκληρωθεί, τα mail σας θα παραδίδονται κανονικά.

6.33 Πως αντιλαμβανόμαστε την κακόβουλη ενέργεια με σκοπό την πρόληψη ή πότε ξεκινάνε οι ενέργειες διαγραφής από blacklist:

Η Εταιρία μας ξεκινάει τις διαδικασίες πρόληψης ή διαγραφής από τις blacklist όταν:

 • Αντιληφθούμε αποστολή πολλαπλών mail στον server, μετά από ενημέρωση των μηχανισμών του server
 • Αυτόματη διακοπή αποστολής email σε περίπτωση που ξεπερνάει η ενέργεια το όριο αποστολής mail ανά ώρα
 • Αν μας ενημερώσει το Data center για ενέργειες που δεν έχουμε αντιληφθεί
 • Από τις ίδιες τις blacklists αν στέλνουν mail στους providers
 • Αν το αντιληφθούν οι πελάτες μας βλέποντας π.χ. πολλαπλές επιστροφές mail, τα οποία δεν τα έστειλαν οι ίδιοι

6.34 Απαντήσεις server: Αν για οποιοδήποτε λόγο οι μηχανισμοί των server κόψουν κάποιο εισερχόμενο email, τότε αποστέλλεται αυτόματα ένα απαντητικό mail στον αποστολέα με τον ακριβή λόγο για τον οποίο δεν έφτασε στον παραλήπτη το email. Ο server του παραλήπτη είναι υπεύθυνος για την αποστολή αντίστοιχων απαντήσεων.

Σε περίπτωση που ο server του παραλήπτη, σας στείλει απαντητικό, μπορείτε να το προωθήσετε στο email της Εταιρίας, ώστε να εντοπίσουμε την αιτία που δεν παραδόθηκε.

Συνήθεις αιτίες είναι οι εξής:

 • Το mailbox του παραλήπτη δεν υπάρχει
 • Το domain του παραλήπτη δεν υπάρχει
 • Το mailbox του παραλήπτη είναι γεμάτο
 • O server έχει ρυθμιστεί ώστε να κόβει mail από το domain ή την IP σας
 • Ο server του παραλήπτη κόβει κάτι που στείλατε στο περιεχόμενο του mail ή το συνημμένο

6.35 Όριο σε mb αποστολής mail: Το όριο σε megabyte που μπορεί να στείλει το mailbox σας, αλλά και το όριο σε megabyte που μπορούν να σας αποστείλουν οι συνεργάτες σας, είναι 25mb ανά email. Σε περίπτωση που θέλετε να αποστείλετε σε πελάτη ένα αρχείο μεγαλύτερο από τα 10mb, σας προτείνουμε να το αποστείλετε με πάροχους web file transferring, όπως π.χ wetransfer.com, dropbox, google drive, onedrive κτλ.

6.36 Πλήθος αποστολών: Ένα ακόμα όριο των email, το οποίο υπάρχει για την ασφάλεια και τη φήμη του mailbox σας, αλλά και του mail server, είναι το πλήθος των email που μπορούν να αποσταλούν. Το όριο είναι 200 mails την ώρα ανά mailbox.

6.37 Newsletter: Αν επιχειρήσετε να στείλετε μαζικό newsletter από το mailbox σας στους server μας, μέσα από οποιοδήποτε πρόγραμμα τοπικό ή online, τότε θα σταλούν μέχρι και τα 200 mails που είναι το όριο ανά ώρα για κάθε mailbox. Αν προσπαθήσετε να στείλετε παραπάνω, η διαφημιστική σας καμπάνια θα αποτύχει. Αν διαθέτετε την υπηρεσία “Newsletter” και τα email έχουν ρυθμιστεί ώστε να αποστέλλονται μέσα από το δικό μας server και όχι από κάποιον άλλο πάροχο, όπως Mailchimp, τότε προτείνουμε και εφόσον το αποδεχτείτε, τη μίσθωση διαφορετικού domain από το βασικό σας (π.χ. yourdomain-news.com). Για την ανάγκη περισσότερων αποστολών mail ανά ώρα, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί αυτό, μετά από αίτημα του πελάτη προς την Εταιρία.

6.38 Αίτημα παράδοσης πρόσβασης στην διαχειριστική ζώνη της φιλοξενίας σας: Μετά από αίτημα του πελάτη, η Εταιρία μπορεί να παραδώσει κωδικούς πρόσβασης για το panel της φιλοξενίας (shared η dedicated), με τους οποίους αποκτά αυτόματα και πρόσβαση σε ολόκληρη την φιλοξενία (βάσεις δεδομένων , αρχεία , mailbox κτλ.) . Για την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της φιλοξενίας αλλά και την αποφυγή χειριστικών λαθών από τον πελάτη η τους χρήστες του η παράδοση αυτής της πρόσβασης θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά από επιβεβαίωση του αιτήματος μέσα από γνωστό προς την Εταιρία μας mailbox του αιτούντος με συνημμένο και υπογεγραμμένο σχετικό έντυπο το οποίο το αποστέλλει πρώτα η Εταιρία για να υπογραφή από τον πελάτη. Με την παράδοση των κωδικών η Εταιρία δεν αναλαμβάνει ως σφάλμα της τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργίες που θα προκύψουν στην ιστοσελίδα και στην φιλοξενία από υπαιτιότητα του πελάτη. Ταυτόχρονα, ο πελάτης αυτόματα αποδέχεται ρητά ότι σε κάθε περίπτωση όπου θα απαιτηθεί η συμβολή της Εταιρίας και για οποιαδήποτε εργασία , θα υπάρξει ανάλογη χρέωση με βάση τον τρέχον τιμοκατάλογο χρέωσης ανά ώρα εργασίας ενώ στην περίπτωση ενεργού πακέτου υποστήριξης θα αφαιρείται ο αντίστοιχος χρόνος εργασίας.

Διαδικασία εφαρμογής εγγύησης καλή λειτουργίας Web Hosting

6.39 Η Εταιρία έχει ως κύριο στόχο να παρέχει το περιεχόμενο της φιλοξενούμενης ιστοσελίδας διαθέσιμο (uptime) για πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάθε στιγμή. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από των υπηρεσιών της Εταιρίας προς τους παροχείς του δικτύου κορμού (backbone). Ο στόχος της Εταιρίας είναι να κρατήσει τη μέση απώλεια διαθεσιμότητας των υπηρεσιών Webserver ή Database Server σε ποσοστό 0,1% ή λιγότερο, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, όπως μετριέται από την Εταιρία. Σε περίπτωση που ο Webserver ή ο Database Server του hosting πακέτου που φιλοξενείται το site σας είναι διαθέσιμα λιγότερο από 99,9% στο διάστημα ενός ημερολογιακού έτους, η Εταιρία θα πιστώσει το πακέτο hosting σας με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ενός μήνα. Ο χρόνος διακοπής μετριέται μετά από την κοινοποίηση από τον Πελάτη της μη διαθεσιμότητας, τη στιγμή που γίνεται η διακοπή, μέσω του Support της Εταιρίας, στην σελίδα επικοινωνίας εδώ.

Περιορισμοί

6.40 Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του που προκαλείται ή συνδέεται με:

α. περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κυβερνητικές δραστηριότητες, πόλεμος, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, ένοπλης σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπή ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεις χάκερ ή ιών, αποτυχία του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού ecommerce, πυλών πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή scripts ανοιχτού κώδικα) ή ανικανότητα να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή αυτού του SLA.

β. Προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εταιρία.

γ. Θέματα με την DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών.

δ. Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της Εταιρίας.

ε. Πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του κώδικα (π.χ., CGI, Perl, HTML, ASP, κ.λπ.), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της Εταιρίας και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.

στ. Παράδοση ή μετάδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή webmail.

ζ. Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Η Εταιρία δεν είναι αρμόδια για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης η Εταιρία δεν είναι αρμόδια για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η Εταιρία θα εγγυηθεί μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι υπό έλεγχο του, δηλαδή τους servers, τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με το Διαδίκτυο.

Περιορισμός Ευθύνης Εξασφάλιση – Αποζημίωση

6.41 Η Εταιρία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός της τόπος να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Συγκεκριμένα, η Εταιρία οφείλει να ελέγχει τον δικτυακό της τόπο ως προς την ορθότητα της λειτουργικότητας και της εμφάνισης του για τις δύο (2) πιο πρόσφατες εκδόσεις των πλέον δημοφιλών περιηγητών (όπως για παράδειγμα Goolge Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera και Internet Explorer). Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου, εξ’ αιτίας της χρήσης από τον Πελάτη παλιότερης έκδοσης των παραπάνω περιηγητών, ή οποιουδήποτε άλλου περιηγητή.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Επιπροσθέτως ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταναλωτές και έμποροι έχουν στη διάθεσή τους την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών.

7. Υπηρεσίες Dedicated Servers

7.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί τον server του για:

 • α. οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους τέτοιου περιεχομένου.
 • β. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • στ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.
 • ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • η. παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

7.2 H Εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει, να διακόψει την παροχή υπηρεσίας ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η Εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

7.3 Η Εταιρία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό Πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail:

 • α. διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον Πελάτη τέτοια emails.
 • β. Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων.
 • γ. chain emails
 • δ. bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά email.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του Πελάτη θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk email”.

7.4 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρίας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό ειδικότερα στην περίπτωση που αυτό επιφέρει σημαντικό φόρτο στους διαθέσιμους πόρους δικτύου. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

7.5 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers της Εταιρίας ή των Πελατών της, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

7.6 Οι dedicated server δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν o Πελάτης επιθυμεί τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο πακέτο Μεταπωλητών.

7.7 Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Είναι ευθύνη του Πελάτη να εξασφαλίζει την αξιοπιστία στον κώδικά του, να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες ασφαλείας της εφαρμογής τους και να φροντίζει να εφαρμόζει τα κατάλληλα επίπεδα πρόσβασης στα αρχεία και τους καταλόγους των υπηρεσιών του. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

7.8 Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης.

7.9 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει το κωδικό πρόσβασης σε ένα dedicated server, εάν ο κωδικός που έχουμε δεν είναι ενημερωμένος, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, όπως απαιτούνται από το data center. Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι μας έχει δοθεί έγκυρη διεύθυνση email και root κωδικός πρόσβασης στον dedicated server, για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή διαθεσιμότητας του server (downtime) από αιτήματα επαναφοράς των κωδικών. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους servers σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και να εκτελεί διάφορες ενέργειες διαχείρισης τους, μετά από αίτημα του data center. Για τους Dedicated servers ΔΕΝ υποστηρίζεται η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) από εμάς, αλλά είναι ευθύνη του ίδιου του Πελάτη.

7.10 Όλοι οι Dedicated Servers παρέχονται σε μορφή μηνιαίου μισθώματος, και βρίσκονται εγκατεστημένοι σε data center το οποίο ενδέχεται να βρίσκεται σε γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ανάλογα με το επιλεγμένο πακέτο. Η πρόσβαση του Πελάτη στον Dedicated Server γίνεται απομακρυσμένα, μέσω διαδικτύου, με Remote Desktop (για Windows Dedicated Servers) και μέσω Telne ή SSHt (για Linux Dedicated Servers).

7.11 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής της συνδρομής ανανέωσης του Dedicated Server, ο server ακυρώνεται την επόμενη ημέρα λήξης της συνδρομής. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον server διαγράφονται και ο server τίθεται διαθέσιμος για ενοικίαση από άλλον πελάτη. Σε περίπτωση που η πληρωμή της ανανέωσης συνδρομής του server γίνει μετά την λήξη, και εφόσον είναι εφικτή η επανενεργοποίηση, υπάρχει χρέωση επανενεργοποίησης του server.

7.12 Είναι ευθύνη του χρήστη του dedicated Server να ελέγχει την καλή κατάσταση λειτουργίας των σκληρών του δίσκων του Server του. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τα ενσωματωμένα εργαλεία του λειτουργικού συστήματος στις περιπτώσεις Software RAID, είτε με ειδικευμένα εργαλεία που πρέπει να εγκαταστήσει ο χρήστης στους Hardware RAID controllers. Μετά την επισήμανση του προβλήματος η Εταιρία μας μπορεί να ζητήσει από το χρήστη την διακοπή λειτουργίας του server, ώστε να διεξαχθούν δοκιμές ελέγχου λειτουργίας του σκληρού δίσκου.

7.13 Στους Ελληνικούς Dedicated Servers δεν υποστηρίζεται η ενεργοποίηση περισσότερων της μίας Dedicated IP.

7.14 Η Εταιρία δεν εκτελεί καμία ενέργεια monitoring σε dedicated server τόσο σε επίπεδο hardware όσο και δικτύου. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του διαχειριστή του server να τις ελέγχει και να ενημερώνει την Εταιρία για την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων. Από αυτόν τον όρο εξαιρούνται οι servers που έχουν Managed Services.

7.15 Η Εταιρία είναι υπεύθυνη για τη δωρεάν αντικατάσταση προβληματικού Hardware ενός dedicated, όπως σκληρός δίσκος, μνήμη ram CPU κ.α. Kάθε πρόβλημα πάνω σε αυτά αποκαθίσταται σε χρόνο που προβλέπει το εκάστοτε SLA και πάντα μετά από υπόδειξη του διαχειριστή του Dedicated Server. Από αυτόν τον όρο εξαιρούνται οι servers που έχουν Managed Services.

7.16 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για τη συντήρηση και σωστή λειτουργία των υπηρεσιών ενός Dedicated Server, όπως το λειτουργικό του, το Control panel, ο web server, η Mail υπηρεσία, η MySQL, η MSSQL κ.α. Από αυτόν τον όρο εξαιρούνται οι servers που έχουν Managed Services.

7.17 Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε dedicated με μορφή επιπλέον υπηρεσίας η οποία είναι επί πληρωμή. Τα πακέτα υποστήριξης είναι προαιρετικά και μπορούν να ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο Πελάτης. Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί λεπτομερώς για τις παροχές και το κόστος των “Managed Services” πακέτων, επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, πριν την αγορά του Server.

7.18 Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των πακέτων Managed Services, ενεργοποιούνται ή εκτελούνται μετά από αίτημα του Πελάτη.

8. Υπηρεσία πιστοποιητικού SSL

8.1 Όλα τα SSL μπορούν να ανανεωθούν εντός 30 ημερών πριν τη λήξη τους.

8.2 Private key

 • α. Αν το SSL χρησιμοποιείται για website που φιλοξενείται σε servers της Εταιρίας, η Εταιρία δημιουργεί και εισάγει το private key στο hosting του Πελάτη.
 • β. Αν το SSL χρησιμοποιείται για website το οποίο φιλοξενείται σε άλλο hosting provider, ο Πελάτης πρέπει να κατεβάσει και να αποθηκεύσει το private key στον υπολογιστή του, τη στιγμή που του εμφανίζεται και να το εισάγει ο ίδιος στο hosting πακέτο του, ώστε να ολοκληρώθεί η ενεργοποίηση του SSL Πιστοποιητικού. Το private key δεν αποθηκεύεται στη βάση της Εταιρίας.

8.3 H διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων η οποία απαιτείται για την ενεργοποίηση των OV και EV πιστοποιητικών πραγματοποιείται από την Εταιρία (Certificate Authority) η οποία παρέχει το εκάστοτε SSL πιστοποιητικό. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων ούτε για την επιτυχία ή αποτυχία αυτής.

8.4 Oι τεχνικοί της Εταιρίας μπορούν να αναλάβουν επί πληρωμή την εγκατάσταση του SSL πιστοποιητικού που απέκτησε ο Πελάτης, με τις εξής προϋποθέσεις:

 • α. το SSL να είναι Domain Validated
 • β. ο server (VPS, Dedicated server ή Web Hosting) στον οποίο θα εγκατασταθεί το SSL, να διαθέτει Control Panel (Plesk cPanel, Virtualmin κ.λπ.)

Ο server μπορεί να φιλοξενείται σε οποιονδήποτε πάροχο hosting. Εξαιρούνται από την υπηρεσία όλα τα Organization και Extended Validation SSL, καθώς και servers που δεν διαθέτουν Contrοl Panel.

9. Τιμολόγηση και Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

Πολιτική τιμών

9.1 Οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών μας είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ εκτός και αν αναφέρεται ρητά αλλιώς. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο Πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον Πελάτη.

9.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει υπηρεσίες, προϊόντα, πακέτα ή προσφορές τα οποία θα διαθέτουν διαφορετικούς όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν σε ισχύ κατά την ημερομηνία και ώρα παραγγελίας του Πελάτη υπηρεσιών από την Εταιρία.

9.3 Τα κουπόνια έκπτωσης και όποιες προσφορές αναφέρονται επί των προϊόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά ή τη χρονική περίοδο προσφοράς τους και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές που δικαιούνται οι Πελάτες.

9.4 Η Εταιρία, σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική σε ισχύ, ή σύμφωνα με τυχόν τεχνικούς περιορισμούς διαχείρισης των υποδομών της, δύναται να καταστήσει προϊόντα ή υπηρεσίες ως “μη εμπορικά διαθέσιμα” και να προσφέρει την ανανεωμένη, εμπορικά διαθέσιμη εκδοχή αυτών των προϊόντων σε όποιον Πελάτη τυχόν επηρεάζεται από κάποια τέτοια μεταβολή.

9.5 Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την έναρξη, εγκατάσταση ή χρήση του server, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαθέτει ή των συναλλαγών που πραγματοποιεί.

9.6 Η αξία του δωρεάν domain name που ενδεχομένως να παρέχει η Εταιρία με τα πακέτα φιλοξενίας ή συντήρησης WordPress, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μορφή πίστωσης για κάποια άλλη υπηρεσία και μπορεί να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για την κατοχύρωση ή ανανέωση domain name.

Ειδικοί Όροι για Dedicated Servers

9.7 Για τους Servers που φιλοξενούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την μηνιαία ενοικίαση του Server σε περίπτωση που η διακύμανση της ισοτιμίας υποστεί μεταβολή της τάξης του 20%, σε σχέση με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την αρχική παραγγελία του Dedicated Server. Η αλλαγή του κόστους της μηνιαίας συνδρομής θα γίνει 1 μήνα μετά την ενημέρωση του Πελάτη. Η ισοτιμία που ίσχυε κατά την παραγγελία του Dedicated Server, αναγράφεται στο πρώτο τιμολόγιο της συνδρομής.

Στην παραπάνω περίπτωση, η αναπροσαρμογή της μηνιαίας συνδρομής θα είναι ανάλογη με το ποσοστό μεταβολής της ισοτιμίας του νομίσματος έναντι του ευρώ. Η τιμή που πληρώνει ο Πελάτης στην Εταιρία για υπηρεσίες φιλοξενίας δεν θα αλλάξει ποτέ μετά την παραγγελία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στο site της για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.

9.8 Για την διακοπή της υπηρεσίας ο Πελάτης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του για διακοπή της παροχής των υπηρεσιών γραπτά τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο ο Πελάτης επιθυμεί να προχωρήσει σε απενεργοποίηση του server. Σε διαφορετική περίπτωση, η ανανέωση πραγματοποιείται αυτόματα και καταναλώνεται η εγγύηση που έχει καταβληθεί για ολόκληρο τον μήνα.

Πληρωμές

9.9 Η Εταιρία για την διευκόλυνση των Πελατών ορίζει τους παρακάτω όρους πληρωμών:

 • α. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο Πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την Εταιρία, θα πρέπει να παρέχει περαιτέρω στοιχεία, που όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κ.λπ.
 • β. Αν ο Πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Εταιρία, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.
 • γ. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε εικονικές, ψευδείς ή αθέμιτες αγορές υπηρεσιών. Ο Πελάτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις, τέλη, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από την αγορά υπηρεσιών από την Εταιρία.
 • δ. Ο Πελάτης αποδέχεται να παρέχει στο τμήμα υποστήριξης της Εταιρίας ό,τι στοιχεία του ζητηθούν, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση της συναλλαγής.
 • ε. Ο Πελάτης αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις των επεξεργαστών πληρωμών που χρησιμοποιεί η Εταιρία όπως η Alpha Bank, η PayPal και η Stripe.

9.10 Πληρωμή με Πιστωτική κάρτα ή Paypal

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου που υποστηρίζεται από την Εταιρία. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες που μπορεί να προκύψουν απο ενδιάμεσες υπηρεσίες πληρωμών βαρύνουν τον Πελάτη (2,4% μέσω Paypal και 2% μέσω πιστωτικής κάρτας). Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

9.11 Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με πληρωμή σε τράπεζα σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας.

Διακοπή Υπηρεσιών / Συμφωνητικού

9.12 Το παρόν συμφωνητικό υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο Πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

9.13 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η Εταιρία διακόπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της τις αντίστοιχες εγγραφές και αρχεία του Πελάτη χωρίς άλλη ειδοποίηση.

9.14 H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της ή τερματισμό κάποια άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά υπηρεσίας ή των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων, που έχουν διαγραφεί από το Plesk & διατηρούνται στην backup υποδομή της Εταιρίας, γίνεται με επιπλέον χρέωση.

9.15 Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής της υπηρεσίας, του domain ή των λογαριασμών φιλοξενίας, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.

9.16 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Εταιρία και συμφωνεί ότι η Εταιρία δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

9.17 Ο Πελάτης εφ’ όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρίας θα πρέπει να το δηλώσει μέσω email ή τηλεφωνικά στην Εταιρία.

9.18 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη λόγω μη διαθέσιμου υπολοίπου ή λόγω λήξης της ισχύος της πιστωτικής κάρτας, οι Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία θα διακόπτονται άμεσα ή μετά την λήξη της εκάστοτε συνδρομής.

Ενημέρωση λήξης υπηρεσιών

9.19 Ο Πελάτης λαμβάνει στο email διαχείρισης αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για την επικείμενη λήξη των υπηρεσιών του 30 και 7 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης τους.

10. Ανανέωση Υπηρεσιών

10.1 Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο Πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρία και την ενημερώσει γι’ αυτό.

10.2 Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η Εταιρία έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μή παράδοσης του email ενημέρωσης στην Εταιρία) τότε η Εταιρία διακόπτει τη λειτουργία των υπηρεσιών, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

11. Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

11.1 Στις υπηρεσίες (Basic Shared hosting, Email hosting, Website Development, WordPress Maintenance και WooCommerce Maintenance, ) της Εταιρίας που συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων, αυτή μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών ή της αντίστοιχης υπηρεσίας. Αν ο Πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας της Εταιρίας, μπορεί μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 30 ημέρες, επιστρέφεται στον Πελάτη το πόσο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, αγορά SSL, αγορά στατικής IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων μετά την 30ή μέρα της έναρξης των εργασιών ή της αντίστοιχης υπηρεσίας.

11.2 Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα μέρος των υπηρεσιών της Εταιρίας και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. Ενδεικτικά εξαιρούνται οι υπηρεσίες: Domain Names, Dedicated Server, SSL πιστοποιητικά, Search Engine Optimization, Content Marketing, Social Media Marketing, Email Marketing κα. Ρητά αναφέρεται ότι για τους Dedicated Server και τα αντίστοιχα addons δεν παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων.

11.3 Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση ακύρωσης υπηρεσίας, το αίτημα πρέπει να σταλεί στο τμήμα λογιστηρίου της Εταιρίας μέσω την φόρμας που βρίσκεται εδώ.

11.4 Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.

12. Ασφάλεια

12.1 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

12.2 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρίας απαιτείται η χρήση Κωδικός Εισόδου (Username) και Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (Password), οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί ο Πελάτης.

12.3 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να πληρεί τους κανόνες που θέτει η Εταιρία όσον αφορά το πλήθος χαρακτήρων, το συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

12.4 Ο Πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρία για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρίας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του διεξάγεται μέσω email.

12.5 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το email ορίζεται ως το κύριο κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στην Εταιρία και τον Πελάτη και άρα οφείλει να το ελέγχει τακτικά. Ο Πελάτης οφείλει επίσης να προσδιορίζει κύριο και δευτερεύον email επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλιστεί η επικοινωνία πληροφοριών από την Εταιρία προς τον Πελάτη.

Απόρρητο Συναλλαγών

12.6 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη της Εταιρίας είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 • α. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.
 • β. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • γ. Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
 • δ. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.
 • ε. Για ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
 • στ. H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο έπειτα από συναίνεσή του για την αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters σχετικά με την Εταιρία και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο σύνδεσμο-link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email-newsletter.

13. Ηλεκτρονική Διαβίβαση Παραστατικού

13.1 Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνεται στα στοιχεία τιμολόγησης από το διαχειριστή ενώ οι αποδείξεις στο email διαχείρισης. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

13.2 Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την Εταιρία σχετικά με τις αλλαγές. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο.

13.3 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του Πελάτη ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του Πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.

13.4 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών. Σε κάθε περίπτωση, μετά την έκδοση του παραστατικού και για τουλάχιστον ένα έτος, αυτό είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσει ο Πελάτης από την Εταιρία.

14. Αποδοχή Όρων Χρήσης

14.1 Οι παρόντες όροι χρήσεως των υπηρεσιών της Εταιρίας συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Κυπριακής επικράτειας, διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

14.2 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

14.3 O Πελάτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που συμπληρώνει στις αιτήσεις ή συμπεριλαμβάνει στα email που αποστέλλει προς την Εταιρία είναι αληθή και ακριβή. Ο Πελάτης, επίσης, δεν παραβιάζει, εν γνώσει του, δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο Πελάτης δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.

14.4 Από τη χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρίας τεκμαίρεται, ότι ο Πελάτης συμφωνεί με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με το πάτημα του ποντικιού στο link “Όροι Χρήσης” ή “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε χρήση ή παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρίας, και θεωρείται ως η υπογραφή του στο παρόν κείμενo.

14.5 Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρίας. Οι Πελάτες της Εταιρίας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

14.6 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρία μέσω διαδικτύου, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

14.7 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στον Πελάτη και την Εταιρία, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Κυπριακού κράτους κι αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών.

14.8 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρξουν επιπρόσθετοι όροι για χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 18/12/2022

You cannot copy content of this page